Buradasınız : ÜRÜNLERİMİZ

Et Unu

Et Unu -

 

Et Unu;

 

Et unu (Kan, kıl,tırnak, boynuz ve deri hariç) kemik dahil olmak üzerememeli hayvanlardan eldeedilen yem ve rendering ürünü olmaktadır. Et unuiçerisinde en az %4 oranındafosfor vardır. Kalsiyum düzeyi de fosfor düzeyi'nin2,2 katın'dan yüksektir. Et unu'nun her cins kümes hayvanı için ekonomik biryem hammaddesidir.

Sebebi ise; yüksek kaliteli protein, kritik amino asitler, yararlanılabilirfosfor vediğer gerekli minerallerin yararlı bir kombinasyon içerir. Et unuyumurtacıtavukların beslenmesinde fosfor ,kalsiyum ve gerekli amino asitleriçin önemlibir unsurdur.

 

 

Meat Meal;

Meat meal (except blood, hair, nails, horns and skin) is a product of feed andrendering from mammals. There is at least 4% phosphorus in meat flour. Calciumlevel is higher than 2.2 times of phosphorus level. Meat meal is an economicalfeed raw material for all breeds of poultry.

 

The reason is;It contains a beneficial combination of high quality protein, critical aminoacids, phosphorus that can be exploited and other essential minerals. Meat mealis an important element for phosphorus, calcium and essential amino acids inegg-feeding.